พอดีลองใช้แต่ไม่มีตัว อัพเดท คัยมีช่วยที ขอบคุณครับ