ผมเข้าทางมือถือมันให้เลือกสร้างตัวละครละแต่กดไปไม่ได้ครับ
แล้วเงาแตกๆตอนนี้ใครหายแล้วบอกวิธีทีครับรูปประกอบก็ดี