รบกวนขอโปรแกรมเช็คความร้อน VGA+CPU หน่อยครับ

อีเว้นโอมอะไรเนี้ยครับ ขอยาแก้ไอด้วยนะครับท่าน