ราคารวม Case Asus Black Steel ATX Mid Tower Case Model "VENTO 3600" Retail ด้วยนะคับ

ใช้กราฟฟิก+เล่นเกมส์