คือผม Clock E2180 ได้นิดเดียวเอง อ่ะ ถ้าเยอะๆ มันไม่ Boot ให้เลย ครับ

ทำยังไงดี - -

ขอบคุณครับ