ช่วยสอนการ CO AMD XP1800+ กับ VGA FX5700LE TD บน MB A7V333 หน่อยครับ