ผมมีเชฟ GTA เก็บไว้อยู่แต่พอลง Windows ใหม่ลงเชฟไว้ที่เดิมแล้วมันใช้ไม่ได้ครับ มันขึ้นว่า Please Chek Your Hardrive Please Try Again