ถ้าใช้ foobar 2000 ส่ง bitperfect โดย ASIO4All ผ่านสาย USB เข้า DAC อันนี้เหมือนมันจะไม่ผ่านภาค sound ของ window เลย จำเป็นต้องใช้ซาวน์การ์ดดีๆหรือเปล่าครับ

แล้วถ้าใช้ foobar 2000 ผ่าน wasapi ทางสาย coax เข้า DAC อันนี้ซาวน์การ์ดดีๆจะทำให้เสียงดีขึ้นหรือเปล่าครับ