พอดีไส่เครื่องไรท์ไป 4 ตัว SATA 3 ตัว IDE 1 ตัว เวเลาไรท์จะมี2ตัวที่ เจ้า buffer การเขียนมันตกไปเหลือ ประมาณ 10-15 % ส่วนอีก 2 ตัวจะอยู่ประมาณ 80-90 % ครับ ช่วยหน่อย
(ไรท์พร้อมกันนะครับ)
เครื่องที่ใช้
M/B P5KPL-AM
CUP E2200
RAM 2Gb (BUS 667 )
เครื่องไรท์ ASUS 3 ตัว /lite_on 1 ตัว

ตามนี้ครับ