history ของ IE 6 ,IE 7 ไม่ยอมจำเว็บที่เคยเข้า ตามนี้เลยครับ

เสียเวลาตอนจะใช้งานต้องพิมพ์ใหม่ ท่านใดรู้บอกวิธี

แก้ทีนะครับ ไม่อยากลงวินโดวใหม่ ถ้าลงใหม่หายชัว

แต่อยากแก้ให้หายมากกว่า