คือผมอยากทราบว่าไดเวอร์ตัวไหนที่ดีสุดครับ และท่าใครมรผมขอด้วยนะครับ