ผมได้ทำเเผ่นโมเเล้วก้ไปโหลดdriverpackมาเเต่พอทำเสร้จเรียบร้อยหลังติดตั้งวินโดว์มันใช้ไม่ได้ผมต้องลงไดรเวอรืของบอร์ใหม่ครับ
ผมใช้บอรด์478ของasrockp4i65gครับ หรีอว่าีdriverpackต้องใช้บอร์ระเภทไหนครับถีงจะรองรับ