รับแรม CORSAIR Vengeance LED white 16 G (8*2) มีกล่องอุปกรณ์ครบ

** ขอรับมือเชียงใหม่เท่านั้น (เคยโอนแล้วไม่ได้ของ เข็ด)

** 4300 บาท ใครมีเม้นไว้ครับ