ขาย NOTE BOOK DELL แลดทิจูด D 510

pentium M centrino 1.73
ram 512
HD 80 GB
WXGA14.1 TFT
VGA share ram
wiless lan
20000