ขอสภาพดี ครับ พร้อมใช้ ประกันมีหรือไม่มีก็ได้ครับ ติดต่อ 0818280048 เต้ย