รับ GIGABYTE GTX970 G1 Gaming, Extreme gaming หรืออื่นๆ

เสนอราคามาได้เลยครับ

img_0177.jpg