M?Y H?Y T?I LI?U BINNO C10
Mi?ng c?t : 220mm
Lo?i h?y : V?n
K?ch c? h?y : 2 x 7 mm
S? t? h?y : 7-8 t? ( A4 )
Dung l??ng : 21 l?t
K?ch th??t : 350 x 250 x 550mm
T?c ?? h?y : 2.2m/min
Tr?ng l??ng : 12Kgs
H?y Kim b?m, K?p, Card
?? ?n : 53dB. M?y ch?y ?m
T? ??ng kh?i ??ng
T? ??ng ng?ng khi k?t gi?y,tr? gi?y
BH M? t?: 12 th?ng
B?o h?nh dao c?t: 5 n?m
?i?n m?y Th?nh Ph?t - Nh? cung c?p c?c lo?i m?y h?y t?i li?u h?ng ??u t?i Vi?t Nam v?i c?c th??ng hi?u n?i ti?ng nh?: Babilon, Dino, Ziba, Silicon, Primo, Magitech... Ch?ng t?i cam k?t mang l?i cho kh?ch h?ng : Gi? t?t nh?t - S?n ph?m ch?nh h?ng - D?ch v? nhanh nh?t.

Cung c?p M?y h?y t?i li?u gi? r? nh?t t?i To?n Qu?c.

M?i th?ng tin li?n h? : 043.224.2999 ? 0915.807.986 ? 0932.339.112