อุปกรณ์ (device):Vivo Y55s สีทอง มีเครื่อง(ติดฟิล์มกระจกแล้ว) ที่ชาร์ตแท้ และเคสใส1อัน
ราคา (price):3,900 ครับ
สภาพ (condition):ตีต่ำๆ90%ครับ ไม่มีรอยตก บุบแตก มีรอยการใช้งานเล็กน้อย โดยรวมสวยมากครับ
ตำหนิ (defect):ไม่มีครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):06/05/60
ประกัน (warranty): ถึง 06/05/61 เกือบๆปีครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงินครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0940696990 line:kkmcms ครับ
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอ พญาไท ราชเทวี สยาม ประตูน้ำ หรืออื่นๆตามตกลงครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)