สภาพเก่า
ตัวอ่านแผ่นต้องดึงออกมาเองถึงจะใช้ได้ครับ นอกนั้นปกติ
ขาย2500พอครับ
สะดวกจรัญ8
สนใจ095940548620170621_101244.jpg20170621_101157.jpg20170621_101239.jpg