อุปกรณ์ (device):Toshiba flash class 10 ขนาด 16GB ขึ้นไป
ราคา (price): ตามตกลง
สภาพ (condition):ขอยังดีใช้ได้ปกติ
ตำหนิ (defect): น้อยที่สุด
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):
ประกัน (warranty): มีก็ดีครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):-
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 090-9628434 Line : pirom1986
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): EMS นัดรับว่ากันอีกที