อ่านภาษาไทยแล้วเป็นทุกภาษาทั้งรัสเซีย โรมัน และ ญี่ปุ่น
มีใครพอทราบทางแก้่ไหมครับ ?