VEGAS Pro 14 Edit Steam Edition เวลาเราเอาไฟล์ใส่ใน Project บางครั้ง เสียงมันนำวิดีโออ่ะครับ พอลอง Render มันก้อเป็นเหมือนตอนที่เรา Preview เลยก้อคือ เสียงนำวิดีโอ ใครพอทราบวิธีแก้ไขบ้างครับ