- การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระยะเวลาหลายปีครั้งนี้จะช่วยเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย Infinitus Super Highway(TM) ที่จดสิทธิบัตรแล้วของ Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทได้ทำสัญญาร่วมกับ Thinking Different Technologies (TDT) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้บุกเบิกการสื่อสารขั้นสูงจากเนเธอร์แลนด์ โดยคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะช่วยเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการสั่งการ การควบคุม การสื่อสาร และการประสานงานของเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย Infinitus Super Highway(TM) ของ ABWN

http://mma.prnewswire.com/media/5082...borne_Logo.jpg

TDT บริษัทวิศวกรรมสัญชาติดัตช์ จะเข้ามาช่วยผลักดันโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ABWN ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมเครือข่ายเมชคลื่นความถี่วิทยุ และการเชื่อมต่อภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงสื่อส่งข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย เช่น การเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์สำหรับในอนาคต

ไมเคิล วอร์เรน ซีอีโอของ ABWN กล่าวว่า "การร่วมมือกับ TDT จะช่วยยกระดับคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวิศวกรรมให้ถึงขีดสุด โดยภายใต้ความตกลงนี้ เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ TDT ในการนำเสนอระบบเครือข่ายทั้งระบบได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด แต่เดิมนั้น การสื่อสารด้วยวิทยุและเลเซอร์ระหว่างอากาศยานที่อยู่บนอากาศนั้น บอกได้เลยว่า เป็นเรื่องที่ท้าทาย อย่างไรก็ดี แนวทางแบบผสมผสานแนวทางใหม่ของ ABWN ประกอบกับความเชี่ยวชาญจาก TDT จะขจัดความท้าทายเหล่านี้ และมีผลอย่างมากต่อความสามารถของ ABWN ในการเปิดตัวเครือข่ายเมชไร้สาย/เลเซอร์ทางอากาศในระดับโลกได้ตามแผน"

ก่อนหน้านี้ TDT ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย การพัฒนา การคิดค้นต้นแบบ และการจดสิทธิบัตร Instant X-Dimensional Biometrical Human Mapping ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิทยุและโทรคมนาคมแบบนอนลิเนียร์ (non-linear) โดยคำนึงถึงปรากฏการณ์ต้านแรงเฉื่อยที่ไร้ระเบียบและการประหยัดเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน, ปรากฏการณ์แรงโน้มถ่วง และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของสสาร, ฟิวชั่นเย็นและการสังเคราะห์วัสดุใหม่เพื่อการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ, แหล่งผลิตพลังงานอิสระแหล่งใหม่ๆ, การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมโลหะวิทยาและเคมี, Direct Optical Non-Linear Amplification, ปัญญาประดิษฐ์ในแอพพลิเคชั่นซื้อขายในตลาดหุ้น, ซอฟต์แวร์ซื้อขายในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมที่มีความหน่วงต่ำมากเป็นพิเศษ, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ และการพัฒนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนทั้งหมดข้างต้นได้อย่างกว้างขวาง ภารกิจของ TDT คือการนำแนวคิดใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยออกสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ที่พลิกโฉมวงการ

เกี่ยวกับ Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายทางอากาศความเร็วสูง ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องบินพาณิชย์ขณะทำการบิน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนว่าเครื่องบินแต่ละลำที่อยู่ในเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นเครื่องทวนสัญญาณ (repeater) หรือเราเตอร์ (router) เพื่อรับ-ส่งสัญญาณบรอดแบรนด์จากเครื่องบินลำหนึ่งไปอีกลำหนึ่ง และสร้างดิจิทัลซูเปอร์ไฮเวย์ในอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งใจที่จะทำให้เครือข่ายดังกล่าวเป็นช่องทางของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้การเชื่อมต่อครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยหรือผู้ใช้ทั่วไป แต่เจาะจงลูกค้ารายใหญ่อย่างเช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ บริษัทด้านการสื่อสาร

ปัจจุบัน การเชื่อมต่อทั่วโลกอาศัยสายเคเบิลใต้ทะเล โครงข่ายใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน และดาวเทียม อย่างไรก็ดี Airborne Wireless Network เชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไฮเวย์ทางอากาศเป็นโซลูชั่นสำคัญที่จะช่วยอุดช่องว่างด้านการเชื่อมต่อทั่วโลก เมื่อเครือข่ายได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างเต็มที่ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด และจะทำให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงมีต้นทุนต่ำลงทั้งสำหรับพื้นที่ชนบท เกาะต่างๆ เรือที่ล่องอยู่ในทะเล และสถานีขุดเจาะน้ำมัน นอกเหนือไปจากเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนตัว

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airbornewirelessnetwork.com

ประกาศเรื่องข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ดังที่นิยามไว้ในบทบัญญัติการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (safe harbor provisions) ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ข้อความคาดการณ์อนาคตอ้างอิงจากความเชื่อและการคาดการณ์ ณ ปัจจุบันของคณะผู้บริหาร อันมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ในกรณีที่สมมติฐานเกิดความคลาดเคลื่อน หรือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์อนาคต

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ความพร้อมของเงินทุน ความไม่แน่นอนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และจากการดำเนินงานในฐานะบริษัทที่อยู่ในขั้นของการพัฒนา ความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อนำไปขยายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีของเราเอง การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เราทำธุรกิจ สภาพอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ผลกระทบของกฎระเบียบในอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตรใหม่ของคู่แข่ง อุปสรรคหรือความล่าช้าในการผลิต การพึ่งพาสิทธิบัตรของบริษัท รวมถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งการฟ้องร้องด้านสิทธิบัตร และ/หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

ติดต่อ:
info@airbornewirelessnetwork.com
805-583-4302

โลโก้ - http://mma.prnewswire.com/media/5082...borne_Logo.jpg