ขอมีประกันนะครับ 3000 สะดวกรับกับมือตามแนวรถไฟฟ้าและแถวลาดกระบังครับ