รับแรม Corsair Vengeance LED White 16 G 8*2 มีกล่อง

รับที่ 4400 บ. ขอเน้นรับมือเชียงใหม่นะครับ

Attachment 3912044