อุปกรณ์ (device): หูฟัง Sony hw700ds supoort dts-hd 9.1
ราคา (price): 10,000
สภาพ (condition): 90% มีหนังลอกนิดหน่อย
ตำหนิ (defect): หนังลอกนิดหน่อย
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 1 ปี
ประกัน (warranty): ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ไม่ได้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 092-258-7758 line : mashimarojoe
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดรับ ซีคอน เมกะ บางนา
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)