คือผมกำลังจะซื้อตัวนี้จาก
http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=348492
ผมกับผู้ขายติดปัญหาเดียวคือ Modem ผมมีสาย Lan 1 ช่อง USB 1 ช่อง ซึ่งคอมผมต่อ netกับ USB ไม่ได้ต่อกับสายแลน ถ้าผมเอาตัวนี้มาต่อกับสายแลนแล้วคอมผมต่อ USB มันจะใช้งานได้มั้ยครับ ท่านใดเคยใช้หรือมีประสบการณ์แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ