ตั้งรับรีโมท Dune TV 303 หรือรุ่นที่ใช้แทนกันได้ เสนอมาครับ