อุปกรณ์ (device):Huawei P8 Max Ram 3GB Rom 64GB สีทอง ชุดชาร์ต, เคส
ราคา (price):ขาย 5,000 บาท
สภาพ (condition):80.99%
ตำหนิ (defect):
1. รอยการใช้งานรอบตัวเครื่อง
2. มุมซ้ายล่างขอบไปขูดกับพื้น จอกดไม่ยวบทั้งสี่มุม
3. มุม ในจอขวาล่างมีรอยเส้นลักษณะเหมือนร้าว แต่ใช้งานได้ปกติ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานแล้ว
ประกัน (warranty):หมดแล้ว
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เปลี่ยนเครื่อง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):ต้อง 0631952491 line id yakky147
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method):พระราม2, เอเชียทีค
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)ตำหนิ ข้อ2,3