คือเวลาผมเปิดหน้าเว็ปเพจมาตรงแทปชื่อด้านบนมันจะเป็นสีขาวไม่ทราบว่าใครเป็นแบบนี้ช่วยแก้ไขที