รับสายถักสีดำแดงครับ หรือ สีอื่นที่มีสองสีนี้ ครับ

รับสาย 24 pin
8pin cpu
6pin vga