1. เข้าไปที่ Catalyst Control Center แล้วไปที่หัวข้อ ATI Overdrive จากนั้นคลิกที่ไอคอนกุญแจ เพื่อปลดล็อกการทำงานให้เป็นอิสระ
  2. สร้าง Profile สำหรับการใช้งานในไดรเวอร์ Catalyst โดยไปที่ Profile Manager โดยตั้งชื่อเป็นตัวอย่างว่า Automatic Fan Speed และ 100% Fan Speed
  3. จากนั้นให้เปิดคำสั่ง Show Hidden File เพื่อที่จะเข้าไปตามพาธนี้ครับ Cocuments and SettingsAccount ผู้ใช้เครื่องLocal SettingsApplication DataATIACE


อ่านทั้งหมดใน i3 Technology For Life