เป็นการรวม Error code ของเกมพร้อมการแก้ปัญหาเบื้องต้น จาก www.gtaforums.com ครับ LINK