รับ บอร์ด 2 CPU ขอเปน 1366 ขึ้นไป หรือมัดรวมรวมมาก็ได้ครับในราคา ไม่แรงเวอร์จนเกินไป 087-6697877 Line phakinnoom