ใครยังพอมีแผ่น Creative DVD-Audio Sampler Disc ที่แถมมากับ Sound Audigy2 บ้างครับ
ขอซื้อหน่อย เป็นแผ่น Write ก็ได้