มันมีอุปกรณ์อะไรไหมที่จะทำให้pcเราใส่ Aircard ได้ครับ