อยากถามว่า ผมพึ่งลงวินโด้_เอ็กพีไหม่อะงับ แล้ว พอผมเปิด โปรแกรม ไออี เพื่อ จาเข้าเน๊ท
อะงับ มันเข้าได้ครั้งเดียวอะงับ พอเข้าครั้งต่อมันก็ค้างไปเลยอะงับ ค้างเฉพราะ โปรแกรม ไออี อะงับ
แต่พวก ทูล เครื่องมือต่างๆ เข้าไปตั้งได้อะงับ แต่หน้าจอ ไออีมันค้างไปเลยอะงับ ต้องแก้ไขยังไงอะงับ