ใครปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับ ผมเดิมอยู่เลย แต่อยากรู้ว่าท่านทั้งหลายโมไยังไงบ้าง