คือว่าผมเล่นไม่ได้อ่ะครับมันไม่ขึ้นเยยเป็นที่อะไรหรองับ
ก็ลงตามขั้นตอนมันทุกอย่างเลยเกลียดจิงๆไอ้พวกเกมลงเดมอนเนี่ย