เปิดคอมมาไม่ขึ้น destop ค่ะ

มันขึ้น Data Execution Prevention - Microsoft Windows

Name : Com Surrogate ค่ะ

ต้องแก้ยังไงหร่อค่ะ

ลอง Safe Mode แล้ว restart แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ