MB ASUS P5KPL/1600 ซื้อพัดลม+ซิงค์มาใส่ใหม่แล้วมันหมุนแรงกว่าเดิมมาก อยากทราบว่าผมจะปรับรอบพัดลมให้เบาลงได้ไหมครับ คือตอนนี้มันดังกว่าตัวเก่าอีกครับอยากจะปรับให้มันหมุนเบาลง
มีวิธีไหมครับ แนะนำที ขอบคุณครับ