ตามรูป แต่เห็นส่วนมากบอกอย่าเกิน 1000 ผมลองเทสแล้วมันก็เสถียรดี

ถามว่า ถ้าบอร์ดรับได้ สมควรไหมที่จะใช้ HTT ที่ค่าสูงๆ