อยากอัปเกรด HDD IBM X31
ของเดิม 40GB. (มีข้อมูล Recovery IBM ฝังอยู่)
อยากอัปได้สูงสุดเท่าที่รุ่นนี้จะรับได้

ช่วยแนะนำร้านด้วยครับ