ผมมีข้อสงสัยอยากถามว่า
ระหว่าง Sampron 3200+ กับ ATHLON64 3200+
การทำงานต่างกันยังไง ตัวไหน ดีกว่ากัน
ขอบคุณที่ให้คำตอบครับ