คือในส่วนของ OVERCLOCKZONE Forums มันยังเข้าได้ปกติน่ะครับ แต่พอเราจะเข้า ในหมวดForums ย่อย อย่างเช่น VGA Zone,จัดสเปก Zone ฯลฯ มันเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะครับ(ส่วนใหญ่จะไม่ได้)อ่ะครับมันขึ้นตามรูปน่ะครับ
หมายเหตุ:ลองเข้าหลายเครื่องแล้วทั้งที่บ้านและที่ทำงานอ่ะครับ ก็เป็นเหมือนกันน่ะครับ