พอดีจะไปซื้อแล้วมาลองที่ห้องเพื่อนมันปรับ contrast เป็น 0 ไม่ได้อ่ะครับ