ที่เป็น สีเงินคล้ายๆ รีควิด น่ะ ครับ ตามแหล่ง คอมฯ ใหญ่ๆ มีขายไหม ครับ

พอดีปริ้น พาวเวอร์แอมป์ขาด ไขขวดไปขูดโดน