การของเมนบอร์ดสองตัวนี้ เล่น Lineage2 ไหวไหมครับ มันเป็นเกมส์ออนไลน์น่ะ

ตัวนีี ASROCK (Vga) ALIVENF6P-VSTA
กับตัวนี้ ASROCK (Vga) N61P-S

ตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน (ตัวล่างน่าจะมาใหม่กว่า)