คือที่แบบว่าของมีประกันอะ
เวลาจะเอาไปใช้ประกัน จำเป็นต้องมีอะไรไปมั่ง ครับ ต้องใช้ใบเสร็จ ด้วยปะ
เช่น ร้านjib