คือต้อง restart แล้วเสียบค้างไว้อะ หรือ เสียบใหม่จึงจะหาเจอ เป็นที่อะไรเสียครับ

รวมทั้งมีอาการเมาส์ เสียบรู ps/2เวลาเคลื่อนมีเสียงหวี่เหมือนช็อตเบาๆออกมา